Printed from www.primodanmark.dk
Center for Bæredygtighed og Resiliens
Printervenlig udgave

Med støtte fra Velux Fonden og Villum Fonden er der etableret et nyt nationalt center til fremme af nationale og lokale overvejelser vedr. bæredygtighed og resiliens. Centret er på forhånd sikret økonomisk for en 5-årig periode. Centret er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser og skal primært arbejde i Danmark.

 

De to almennyttige fonde har tilsammen bevilget 29,2 mio. kr. til Centrets drift og aktiviteter.

 

Det nye centers vision er at bidrage til skabelse af et mere bæredygtigt Danmark ved at omsætte og formidle viden og tænkning til positive visioner og konkrete handlinger.

 

Målgruppen for Centrets arbejde er lokale og nationale samt offentlige og private aktører, der ønsker at understøtte bæredygtighed og resiliens i en samfundsmæssig sammenhæng. Det kan være NGO'er og små lokalsamfund, forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner og dele af det politiske system.

 

Det bliver Centrets særlige fokusområde at udklække, udvikle, igangsætte og følge projekter, der har potentiale til at fungere som inspirations‐ og motivationskilde for andre.

 

Den unikke hovedaktivitet bliver udvikling af og arbejdet med prototype-projekter, som afprøver ideer i praksis, og som kan danne forbillede og afsæt for kopiering og opskalering.

 

Læs mere på Centrets midlertidige hjemmeside www.cfbr.dk, hvor der også er oplysninger om vedtægter og forretningsplan samt job- og personprofil for den kommende direktør.