Printed from www.primodanmark.dk
Borgernes deltagelse i beredskabet – tyske erfaringer
Printervenlig udgave

PRIMO har som led i projektet Den robuste kommune sat fokus på Berlin og Tyskland, som har særlige erfaringer med borgernes deltagelse i beredskabet. Dette ligger i forlængelse af tidligere gennemførte studieture til henholdsvis Holland og England.

 

Studieturen til Holland i 2012 satte fokus på et beredskab, der på den ene side havde udgangspunkt i risiko- og sårbarhedsanalyser, som forholdt sig til fremtidsscenarier og på den anden side til omlægning af beredskabsstrukturen, således at den nu i Holland er baseret på 25 Safety Regions, hvor politi, brand og ambulance arbejder sammen.

 

Studieturen til England i 2013 havde fokus på briternes forståelse for og anvendelse af begrebet resiliens. Det indebar dels en redegørelse for de utvetydige guidelines fra Cabinet Office til counties (regioner) og kommuner, dels en redegørelse for et beredskabssamarbejde i landets hovedstad i London Resilience Forum. Resiliens-modellen er top-down baseret og bygget op om en klar systematik i arbejdet.

 

Med baggrund i tyske borgeres oplevelser under Den anden Verdenskrig er der i dag udviklet en udbredt hjælpekultur i den tyske befolkning. Hjælpekulturen indgår i de tyske betegnelser Katastrophenschutz eller Bevölkerungsschutz.

 

I de seneste år har den overordnede risiko- og sårbarhedsanalyse for tyske myndigheder udvirket, at der er iværksat forskning og konkrete initiativer med henblik på en ny kundskabsopbygning på beredskabsområdet og etablering af en infrastruktur til videreudvikling af det tyske beredskab.

 

Centralt i den nye orientering er den "befolkningsnære katastrofebeskyttelse", hvori myndighederne har tildelt civilsamfundet en helt central rolle.

 

Erfaringer fra de tyske initiativer og forskningsprojekter er sammenfattet i et uddybende notat og kan ses her.

 

Sammenfatningen er udarbejdet af projektlederen for Den robuste kommune Niels Johan Juhl-Nielsen, PRIMO Danmark.