Printed from www.primodanmark.dk
Borgerdialog - et værn i krisetider
Printervenlig udgave

Borgerdialogen er et vigtigt værn i krisetider – et redskab til at forventningsafstemme med borgerne. KL ser i stigende grad kommuner invitere borgerne til dialog om de svære spørgsmål. Og brugen af sociale medier har sat skub i udviklingen.

Nye sociale medier bliver i dag udråbt til at være det helt store dyr i åbenbaringen. Men de har også deres begrænsninger. Nok kan ny informationsteknologi forbedre borgernes mulighed for at blive inddraget i lokaldemokratiet, men teknologi alene løser ikke alle bagvedliggende udfordringer af kommunikationsstrategisk art.

At kommunikere om budgetbesparelser er som at håndtere en krise. Og her er den direkte face-face dialog med borgerne afgørende. Nye sociale medier er heller ikke et quickfix, for når man inviterer til dialog, for så forpligter det. De ansvarlige kommunalpolitikere er nødt til at blande sig i debatten og forklare sig og forfægte valgte prioriteringer.

Derfor har både Høje Taastrup og Silkeborg Kommuner suppleret netdialogen med fysiske møder med borgerne. Det har bredt debatten ud, og givet politikerne mulighed for face-face-dialog og høre, hvad der optager folk i lokalområderne.

Fem gode råd om borgerdialog i en krisetid
Her er kommunikationschefernes (Jesper Ploug Mehlsens og Winnie Jakobsens) fem gode råd til andre kommuner, som vil inddrage borgerne i dialog om budgetbesparelser og ny skolestruktur:

- Start dialogen tidligt i processen
- Læg en kommunikationsstrategi for hele forløbet
- Kommuniker tydeligt om grundlaget for dialogen
- Suppler den digitale dialog med mundtlig dialog
- Vælg en teknik der fungerer (og hvor man kan se trådene i dialogen)

Fakta om projekt borgerdialog
KL vil i efteråret 2010 evaluere kommunernes brug af nye sociale medier som redskab til dialog og forventningsafstemning med borgerne. Målet er at opsamle erfaringer og udvikle anbefalinger til, hvordan kommunalbestyrelserne kan anvende de nye kommunikationsredskaber i dialogen med borgerne. Ultimo 2010 producerer KL en video og et inspirationsmateriale på kl.dk målrettet kommunalbestyrelserne.

Kilde: KL

Læs mere
her

Artikel: Strategi for sociale medier (KL)
Artikel: Liste over kommuner på Facebook og Twitter (KL)