Printed from www.primodanmark.dk
Boganmeldelse: Kommunale Aktieselskaber
Printervenlig udgave


Kommunale Aktieselskaber, af advokat Rikke Søgaard Berth og chefjurist Britt Vonger
Forlaget Thomson Reuters

Anmeldelse af Peter Sylow

De to forfattere, der har stor teoretisk og praktisk kendskab til det kommunale juridiske område fra henholdsvis advokatgerning og ansættelse i KL, har skrevet en særdeles praktisk håndbog for alle, der beskæftiger sig med kommunal selskabsdannelse (jurister og ikke-jurister).

Bogen beskriver instruktivt og letlæst (krydret med praktiske eksempler) det minefelt, man er nødt til at gøre sig bekendt med og forstå allerede ved de første overvejelser om etablering af et kommunalt aktieselskab. I senere kapitler omhandles selve etableringen af aktieselskabet, selskabets drift, kommunens roller og til slut et evt. salg af selskabet.

Forebyggende jura
Bogen bruger ikke selv begrebet forebyggende jura – men den er i hele sin opbygning og tankegang et eksempel herpå.

Advokatfirmaer og organisationer, der skal servicere deres kunder eller medlemmer ud fra en juridisk synsvinkel, vil i stigende omfang skulle benytte sig af forebyggende jura, dvs. man vil proaktivt skulle hjælpe sine kunder og medlemmer med at undgå at falde i juraens mange fælder. Det er ikke tilstrækkeligt at satse på at redde dem op af hullerne, når de er faldet i.

På denne baggrund er såvel ”Kommunale Aktieselskaber”, og den tidligere bog ”Juridisk risikostyring i kommuner”, også skrevet af Britt Vonger sammen med chefjurist i DSB Jon Iversen, eksempler på denne tænkning på det juridiske område.

Det er interessant, at der er taget initiativ til at betragte det kommunaljuridiske område som et stabsområde i kommunerne med sit eget risikolandskab, og at der med publikationerne er givet væsentlige bidrag til afdækning af juridiske risici og værktøjer til, at kommunerne kan planlægge deres strategi med skyldig hensyntagen til de faldgruber, der kan vælte de gode intentioner, in casu etablering af et kommunalt selskab og hensigtsmæssig drift heraf.

Kommunal selskabsdannelse: hvad enhver beslutningstager, skal gøre sig klart på det tidligst mulige tidspunkt.
Ved den første start på overvejelserne, om man skal etablere et kommunalt aktieselskab, er der en række grundlæggende spørgsmål, som forvaltning og politiker må have helt på det rene. Disse spørgsmål er klart og illustrativt behandlet i bogens kapitel 2:

- Må opgaven (overhovedet) udføres af et selskab?
- Hvilket retsgrundlag får selskabet? (Og hvad indebærer dette?)
- Kan kommunen efterfølgende handle med selskabet, uden at kontrakterne er omfattet af udbudsreglerne?
- Må kommunen være eneejer af aktieselskabet?
- Hvilke konsekvenser har det, at opgaven skal løses i et aktieselskab, herunder for medarbejdere, skat og moms.

At disse spørgsmål er afgørende viser de følgende siders gennemgang:

Eksempelvis om udbudsreglerne: ”Det er særligt vigtigt at udbudsreglernes betydning klarlægges i de situationer, hvor ejerkommunerne er selskabets eneste eller vigtigste kunde. Hvis opgaverne udskilles til et aktieselskab, og det senere viser sig, at kommunen ikke kan indgå kontrakter uden at overholde udbudsreglerne, vil selve grundlaget for at drive selskabet være afhængigt af, at selskabet vinder kommunale kontrakter gennem udbud ” (side 44).

Forfatterne peger også på risikoen for at tabe penge, når opgaveudførelsen udskilles i et aktieselskab. ”Der må derfor udarbejdes en forretningsplan for det ønskede selskab der viser, at det er muligt at drive forretning med de begrænsninger og muligheder, der følger af retsgrundlaget og andre juridiske krav, herunder udbudsreglerne” (side 70).

Etableringsfasen kræver også overvejelser
I kapitel 3 er der en klar gennemgang af forberedelserne i forbindelse med etableringsprocessen, der er egnet til at lede forvaltning og beslutningstagere igennem den nødvendige proces. Også i denne fase er der betydelige risici for at træde ved siden af og der opfordres til, at man allierer sig med ekstern bistand (side 72 og 73). Andetsteds i bogen peges på, at det er godt at tage kontakt med andre kommuner, der allerede har erfaring med selskabsdannelse, hvis man ikke selv i kommunen har sådan erfaring.

Det juridiske landskab for kommunal selskabsdannelse – en jungle?
For den ikke-juridiske læser er der næppe tvivl om at det juridiske landskab, vi her befinder os i, er noget af en jungle, bestående af gamle træer i skoven som kommunalfuldmagten og et væv at særlove med hver deres udformning og præciseringer. Skoven vokser stadig med ny lovgivning – og mellem træerne er der et væv af EU – lianer.

Det er ikke just nogen fransk park med letforståelige geometriske mønstre.

Så meget mere grund er der til at takke forfatterne for, at de – for nu at blive i billedet – har påtaget sig opgaven som naturvejledere og stifindere. Emnet kalder på et eller flere seminarer - gerne i PRIMO regi – hvor man kan illustrere problemstillinger også i en klassisk risikoledelsestilgang: Hvor væsentlig er risikoen og hvor stor er sandsynligheden…?

Jeg kan kun anbefale bogen til alle, der har berøring med kommunal selskabsdannelse.