Printed from www.primodanmark.dk
Beredskabsstyrelsen: Risikostyring - en grundbog
Printervenlig udgave
Håndbog om risikostyring på beredskabsområdet samt skemaer til brug i risikostyringsprocessen (DK, 2004)
Uddrag:

Risikostyring er en løbende proces, gennem hvilken risici identificeres, analyseres, vurderes, behandles og kommunikeres. Risikostyring bør være en integreret del af ledelsen af en kommune og et beredskab. Risikostyringsprocessen er sammenlignelig med tilsvarende styringsværktøjer på f.eks. arbejdsmiljø- og miljøområdet. På alle områder er formålet at sikre løbende forbedringer og optimering af ressourceanvendelsen, gennem en systematik, hvor:

- ledelsen involveres,
- processen dokumenteres og
- dynamikken bevares gennem løbende revisioner

Risikostyring - en grundbog

Udvalgte skemaer og figurer:
Risikostyringsprocessen (PDF) (JPEG)
Model for risikokommunikation (PDF) (JPEG)
Skema 1: Risikoidentifikation og risikoanalyse (PDF) (WORD)
Inspiration til risikoidentifikation (PDF)
Skema 2: Risikobehandling og implementeringsplan (PDF) (Word)
Nøgler til risikobehandling (PDF)
Skema 3: Erfaringsopsamling (PDF) (Word)