Printed from www.primodanmark.dk
Beredskabsstyrelsen: Brandforebyggelse
Printervenlig udgave
Portal med ressourcer til brandforebyggelse.
Uddrag:

Denne internetportal er etableret for at give de kommunale redningsbered-skaber m.fl. mulighed for at trække på hinandens arbejde og erfaringer med taktisk brandforebyggelse, d.v.s. arbejdet med at reducere antallet og omfanget af brande ved hjælp af adfærdspåvirkning. I mange tilfælde har det været naturligt også at berøre det tilhørende regelsæt, blandt andet fordi det er relevant at informere om korrekt brug af lovbestemte tiltag, såsom flugtveje og brandalarmeringsanlæg.

Portalens målgruppe er personer med beredskabsfaglige og pædagogiske forudsætninger, hvorfor den primært henviser til instruktionsmaterialer. Mange ikke-fagpersoner kan dog få et betydeligt udbytte af at kigge med.

Brandforebyggelse