Printed from www.primodanmark.dk
Beredskabsredegørelsen 2009
Printervenlig udgave
Regeringens redegørelse om beredskabet 2009 er netop offentliggjort. Den gennemgår bl.a. udfordringer og nye initiativer på beredskabsområdet.


- I dette års redegørelse er redegjort for de forskellige sektormyndigheders mange tiltag i løbet af det seneste år. Det bekræfter i mine øjne billedet af, at vi har et godt og velfungerende beredskab i Danmark, skriver Forsvarsminister Søren Gade i forordet.

Regeringens redegørelse om beredskabet 2009 er primært bagudrettet, men giver samtidigt et overblik over de seneste og kommende initiativer på beredskabsområdet, som regeringen har igangsat med henblik på at tilpasse beredskabet, reducere samfundets sårbarhed og øge beredskabets robusthed til gavn for borgernes sikkerhed.

Ud over de nye initiativer og tiltag er der i 2008 gennemført en lang række aktiviteter, der bl.a. omfatter introduktionen af den helhedsorienterede beredskabsplanlægning, en løbende afprøvning af den nationale operative stab (NOST) og en forbedring af brandsynsreglerne.

Læs redegørelsen her

Gå til Beredskabsstyrelsens hjemmeside