Printed from www.primodanmark.dk
Beredskabsforlig 2007-2010
Printervenlig udgave
Nyt helhedsorienteret beredskabsforlig med fokus på evaluering af beredskabets indsats (DK, 2007)

Uddrag fra Forsvarsministeret pressemeddelelse:

Med aftalen styrkes både det statslige og det kommunale redningsberedskab som følge af de nye udfordringer og risici, som samfundet står overfor. Det gælder i forhold til den sikkerhedspolitiske situation, herunder terror og globalisering, konsekvenserne af den teknologiske udvikling og de naturskabte ulykker og katastrofer.

Den nye politiske aftale, der viderefører den positive udviklingslinie fra den sidste aftale, indeholder en bred vifte af tilpasnings- og udviklingsinitiativer, som skal sikre, at beredskabet kan løse sine opgaver stadig mere kompetent, effektivt og helhedsorienteret.

Læs hele aftale om redningsberedskabet efter 2006 i pdf. her