Printed from www.primodanmark.dk
Beredskaber på mange redningsopgaver i 2008
Printervenlig udgave
Antallet af redningsindsatser i kommunerne er steget med 14 %. Det skyldes, at de kommunale beredskaber i juli 2008 overtog ansvaret for indsatser ved frigørelse af fastklemte.


I 2008 løste de kommunale redningsberedskaber i Danmark 3.830 redningsopgaver. Det er en stigning på 14 % i forhold til 2007, hvor kommunernes beredskaber løste 3.361 redningsopgaver.

Det er redning i forbindelse med frigørelse af fastklemte personer ved trafikuheld, der fylder langt mest i statistikken. I 2008 var redningsberedskaberne på 2.206 redningsopgaver i forbindelse med trafikuheld. Det er en stigning på 20 % i forhold til året før. Trafikuheld udgjorde 58 % af alle redningsopgaver i 2008.

Stigningen skal ses i lyset af, at de kommunale redningsberedskaber siden juli 2008 har varetaget den svære frigørelse af fastklemte ved trafikuheld alene. Det er en opgave, som førhen til dels blev løst af redningspersonalet i ambulanceberedskabet.

Læs mere