Printed from www.primodanmark.dk
Bekendtgørelse om anmeldelse af arbejdsulykker
Printervenlig udgave
En ny bekendtgørelse i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring omfatter en række perspektiver omkring anmeldelse af arbejdsskader (DK, 2005)

Uddrag:

Følgende er fastsat i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring:

En ny bekendtgørelse i lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring omfatter en række perspektiver omkring anmeldelse af arbejdsskader. Herunder:
Skaden skal anmeldes snarest og af arbejdsgiver. Anmeldelsen skal ske til arbejdsgivers forsikringsselskab eller, hvis ulykken sker i udlandet ,til et dansk konsulat.
Forsikringsselskabet skal snarest videresende anmeldelsen til Arbejdsskadestyrelsen,

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2005 og gælder for ulykker, der indtræder på ikrafttrædelsesdagen eller senere.

Læs mere på www.retsinfo.dk