Printed from www.primodanmark.dk
Banestyrelsen: Jernbanesikkerhed i Danmark
Printervenlig udgave
Oplæg om jernbanesikkerhed (2000).
Uddrag:

Trafikministeren bad i foråret 2000 Banestyrelsen om - i samarbejde med de øvrige aktører i jernbanesektoren - at udarbejde et oplæg om jernbanesikkerhed som grundlag for en handlingsplan på området. Oplægget skulle omhandle både det statslige jernbanenet og privatbanerne. Banestyrelsens oplæg omfatter alle de typer af ulykker og uheld, der sker i jernbanesektoren, og omfatter således både passagerer, personale og andquot;tredie personandquot;. Oplægget tager udgangspunkt i det nuværende sikkerhedsniveau på jernbanen og anviser veje til at forbedre dette ved tiltag både med udbygning af de tekniske sikkerheds-systemer, forbedring af de administrative systemer og fokus på det menneskelige aspekt med bedre uddannelse, kampagner mv. Oplægget understreger betydningen af, at der politisk tages stilling til mål og strategi for arbejdet med jernbanesikkerhed, herunder jernbanens sikkerhedsniveau sammenlignet med andre transportformer.

Jernbanesikkerhed i Danmark