Printed from www.primodanmark.dk
Ballerup Kommune ansætter risikomanager
Printervenlig udgave


Det skal være mere sikkert at være patient og borger i Ballerup Kommune. Det er ambitionen bag ansættelsen af en risikomanager i en midlertidig stilling. Risikomanageren skal skubbe arbejdet med utilsigtede hændelser og borgersikkerhed i Ballerup Kommune i gang.

Kommunen har ansvaret for mange sundhedsydelser, bl.a. på plejecentre, hjemmeplejen, botilbud, omsorgstandpleje, sundhedspleje m.v. Hvor mennesker arbejder med mennesker, sker der også fejl, det er svært at undgå helt. Men ved at være åbne og rapportere de fejl og utilsigtede hændelser der sker, kan man finde frem til områder, der kan ændres, forbedres og gøres mere sikre. Det er det, der er risikomanagerens fornemmeste workspaceCategory.

-I stedet for at medarbejderne måske har skammet sig og forsøgt at skjule, når der er sket en fejl, skal vi nu have hændelserne, som skete ved en fejl, frem i lyset. Målet er ikke at finde syndebukke eller at afstraffe – men at lære af fejlene, så vi kan arbejde målrettet på at forebygge, at de sker igen, siger Pernille Haaning, risikomanager i Ballerup Kommune.

Det antages at godt 50 % af utilsigtede hændelser har med medicinering at gøre. Det kan fx være, at en beboer på et plejecenter får et ildebefindende og at man bagefter finder ud af, at han ved en fejl har fået en anden beboers piller.

Sygehusene har arbejdet med rapportering af utilsigtede hændelser længe. Og nu skal også kommuner, privat praktiserende læger, apoteker – ja kort sagt den del af sundhedsvæsenet, der ikke er hospitaler, også rapportere i den danske patientsikkerhedsdatabase: dpsd.dk. Udover en pligt til at rapportere hændelserne til Sundhedsstyrelsen forpligtes sundhedspersonalet også til at lære af hændelserne.

Loven udvides pr. 1. september 2011 til også at gøre det muligt for patienter/borgere og pårørende at rapportere utilsigtede hændelser, som de oplever på deres vej igennem sundhedsvæsenet

I Ballerup Kommune kommer risikomanageren til at samarbejde med Herlev Hospital, om at undgå utilsigtede hændelser i forbindelse med indlæggelser og udskrivelser. Risikomanageren arbejder på tværs af organisationen.

Yderligere oplysninger fås hos risikomanager Pernille Haaning, 4477 6339, Ballerup Kommune

Læs mere på www.ballerup.dk