Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdstilsynet: Love om arbejdsmiljø
Printervenlig udgave
Lovbekendtgørelser om arbejdsmiljø (1999-2002).

Uddrag:

Ved loven tilstræbes at skabe

  1. et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der til enhver tid er i overensstemmelse med den tekniske og sociale udvikling i samfundet, samt
  2. grundlag for, at virksomhederne selv kan løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål med vejledning fra arbejdsmarkedets organisationer og vejledning og kontrol fra Arbejdstilsynet.

Bekendtgørelse af lov om arbejsmiljø

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø