Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsskadestyrelsen: EASY
Printervenlig udgave
Værktøj til elektronisk anmeldelse af arbejdsskader (DK, 2003)
Uddrag:

EASY er en løsning til elektronisk anmeldelse af arbejdsskader, det vil sige både arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser/erhvervssygdomme.

Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har taget initiativ til at udvikle EASY på grund af en stigende efterspørgsel fra mange anmeldere (primært virksomheder) efter en elektronisk anmeldeblanket, som kan udfyldes via pc. Mere generelt er projektet udtryk for Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsens vej mod digital forvaltning for på den måde bedre, enklere og mere effektivt at kunne løse sine forvaltningsopgaver.

EASY