Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsskadelovens historie
Printervenlig udgave
Bekendtgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen (DK, 2005)
Uddrag:

Den 7. januar 1898 blev den første danske ulykkesforsikringslov stadfæstet af Christian den Niende. Den 1. april 1898 samledes det nye organ, Arbejderforsikringsrådet, for første gang for at konstituere sig og begynde de administrative forberedelser. Loven havde virkning for skader sket efter 15. januar 1899.

Læs mere