Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsmiljørådet
Printervenlig udgave
Oplæg til ny national handlingsplan
Uddrag:

Beskæftigelsesministeren anmodede ved brev af 2. maj 2005 Arbejdsmiljørådet om en indstilling om, hvilke arbejdsmiljøproblemer, der skal prioriteres i den samlede arbejds­miljøindsats frem til udgangen af 2010, eventuelle særlige målgrupper, begrundelse for prioriteringen samt måltal.

Indstilling afgivet

Den 12. oktober har Arbejdsmiljørådet afgivet sin indstilling i form af et forslag til en ny national handlingsplan.

Beskæftigelsesministeren forventes til december at afgive en redegørelse i Folketinget, som skal danne baggrund for de kommende års arbejdsmiljøindsats.

Oplæg til handlingsplan

Oplægget, der kan hentes herunder, indeholder fire prioriterede arbejdsmiljøtemaer samt en række konkrete forslag til generelle indsatsområder i de næste fem år og dermed grundlaget for en samlet arbejdsmiljøstrategi for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark.

De udvalgte fokusområder er:

 • Arbejdsulykker
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Støj
 • Muskel- og skeletbesvær

Øvrige elementer

Som øvrige elementer i en ny national handlingsplan peges på:

 • Arbejdsmiljøarbejdet på virksomheden
 • Certificering
 • Smiley
 • Aftaler
 • Udbud
 • Best Practice
 • Benchmarking
 • Arbejdsmiljøøkonomi
 • Udviklingspulje
 • Regelmodernisering
 • Virksomhedskontakten
 • Mindre virksomheder
 • Bygherrrer, rådgivere og projekterende

Download hele oplægget til handlingsplanen her (pdf)