Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsmiljørådet: Arbejdsulykker i dansk industri
Printervenlig udgave
Rapporten giver et overblik over den danske ulykkesforskning (1998).
Uddrag:

Denne rapport sammenfatter resultaterne af forprojektet »Arbejdsulykker i dansk industri - nye strukturer, sikkerhedskultur eller ulykkesfugle?«. Forprojektet er financieret af Arbejdsmiljøfonden. Det overordnede formål med forprojektet er at bidrage til at give grundlag for en dansk forskningsindsats. Indsatsen skal dels være relevant i Danmark og dels afspejle de erfaringer, der er høstet i andre lande, som er længere fremme end Danmark i den kvalitative ulykkesforebyggende forskning. Konkret er formålet at skabe et overblik over den udenlandske og især nordiske forskning, samt at indsamle erfaringer om den ulykkesforebyggende indsats på danske pioner virksomheder.

Arbejdsulykker i dansk industri - nye strukturer, sikkerhedskultur eller ulykkesfugle?