Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsmiljøloven ændret
Printervenlig udgave
Et enigt Folketing har torsdag den 22. februar vedtaget en række ændringer i arbejdsmiljøloven. Ændringerne vedrører blandt andet smiley-ordningen, pligten til at søge rådgivning samt Arbejdstilsynets screeninger, som også skal omfatte psykisk arbejdsmiljø (DK, 2007).

Lovændringerne er den konkrete udmøntning af den aftale, som regeringspartierne, Det radikale Venstre, Dansk Folkeparti ogt Socialdemokratiet indgik i 2006.

Med lovændringen er det hensigten, at screeningen af virksomhedernes arbejdsmiljø skal være grundigere. Hvis Arbejdstilsynet konstaterer ved screeningen, at virksomheden ikke har orden i for eksempel sin ArbejdsPladsVurdering eller har mangler ved sikkerhedsorganisationen, så kan det afgive påbud om at få det i i orden. Ændringen i forhold til tidligere er, at hvis Arbejdstilsynet under en screening fandt bare én fejl i forhold til arbejdsmiljøloven, så blev screeningen afbrudt, og virksomheden udtaget til tilsyn. Erfaringen har imidlertid været, at mange virksomheder overtrådte APV-reglerne, men at det efterfølgende tilsyn viste, at der ikke var andet i vejen.

Læs udkastet til loven på Folketingets hjemmeside