Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdet med lokal robusthed fortsætter
Printervenlig udgave

PRIMO-konferencen den 1. marts om lokal resiliens viste bred opbakning til relevansen af problemstillingen, jfr. referatet herfra.


Behovet for et sammenhængende kommunalt beredskab blev synliggjort, og nødvendigheden af borgernes aktive medvirken ved større uforudsete hændelser blev understreget.


På konferencen præciserede repræsentanter for Boligselskabernes Landsforening og Røde Kors, at der uafhængigt af den politiske myndighedsopgave eksisterer et civilsamfund som en selvstændig social aktør, der - i lighed med den politiske myndighedsudøvelse og i øvrigt også de private virksomheder - forholder sig til såvel sikkerheds- som beredskabsspørgsmål.


PRIMO og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) har efterfølgende givet deres tilslutning til at fortsætte initiativet, i første omgang frem til udgangen af 2012, med henblik på afsøgning af konkrete projektmuligheder i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.


Beredskabsforsker Niels Johan Juhl-Nielsen er tilknyttet som projektleder.

Interessetilkendegivelser og evt. forslag til projekter sendes til projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen (njohan@juhl-nielsen.dk).