Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdet med klimatilpasning er en stor udfordring
Printervenlig udgave


Kommunerne er vigtige aktører i forhold til klimaudfordringen. Både i forhold til den lokale tilpasning til klimaforandringer og i forhold til energibesparende foranstaltninger og energiplanlægning som kan reducere udledningen af drivhusgasser.

I forbindelse med kommuneaftalen for 2010 aftalte regeringen og KL at nedsætte en arbejdsgruppe, der havde til opgave at udarbejde et grundlag for den kommende indsats vedrørende klimatilpasning og energibesparelser.

Som led i arbejdet med at udarbejde et sådan grundlag har arbejdsgruppen bl.a. undersøgt redskaber og identifikation af gode løsninger og praksis, behovet for informationsmateriale m.v. som kommunerne kan anvende i den lokale indsats. Arbejdet er sket under hensyntagen til og i samarbejde med igangværende arbejde og initiativer og har blandt haft til formål at sikre opsamling af den eksisterende viden.

Arbejdsgruppen har på baggrund af dette nu udarbejdet denne rapport