Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdet med beredskabets strukturreform igangsat
Printervenlig udgave

Efter længere tids politiske forhandlinger er regeringen nu klar med et revideret kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg.

 

Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, at der i aftaleperioden skal gennemføres et udvalgsarbejde med henblik på at udarbejde et oplæg til en grundlæggende strukturændring af det samlede redningsberedskab, der kan påbegyndes implementeret primo 2015.

 

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har nu tiltrådt kommissoriet for arbejdet.

 

Forventningerne til udvalget er, at der findes besparelser på et 3-cifret millionbeløb, uden at det går ud over beredskabets robusthed.

 

Udvalgets oplæg til en strukturreform af redningsberedskabet skal foreligge i foråret 2014.

 

Kommissoriet for Redningsberedskabets Strukturudvalg kan ses her.

 

Tidligere departementschef Ib Valsborg er formand. Udvalget er i øvrigt sammensat af embedsmænd, beredskabsfolk og faglige eksperter.

 

Udvalgets arbejde følges af en politisk følgegruppe, der er sammensat af repræsentanter for partierne bag den politiske aftale.