Printed from www.primodanmark.dk
Anvendelse af trådløs teknologi - ingen evidens for risici
Printervenlig udgave

Sundhedsstyrelsen offentliggør i samarbejde med de øvrige nordiske lande en fælles vurdering af risikoen ved trådløs kommunikation.

 

Vurderingen er, at der ikke er videnskabelig evidens for at udsættelse for radiofrekvent elektromagnetisk stråling, der udsendes fra mobiltelefoner, antenner, trådløse netværk og anden trådløs teknologi, giver anledning til helbredsmæssige konsekvenser for de personer, der er udsat for eller benytter disse teknologier.
 
Udmeldingen indeholder de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheders vurdering af risikoen ved trådløs kommunikation og er baseret på den tilgængelige videnskabeligt dokumenterede viden på området i dag.

 

Den fælles nordiske udmelding om risikoen ved trådløs kommunikation ligger i tråd med udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen i juni 2013 om Udsættelse for radiofrekvente elektromagnetiske felter (REMF).

 

Læs mere om vurderingen af strålingsrisiko på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.