Printed from www.primodanmark.dk
Anthony Giddens: En løbsk verden
Printervenlig udgave
Peter Hesseldal interviewer den engelske sociolog om risikosamfund og globalisering (DK, 2000)
Uddrag:

For bare 30 år siden var begrebet risiko ikke fremme i medierne på samme måde som nu. Idag kan man dårligt se en avis uden at læse om risikoen for kogalskab, mund og klov-syge eller noget andet.

Når styring af risiko er blevet så vigtigt for os, så er det fordi vi er et ekstremt fremtidsorienteret samfund. Risiko-styring om at beregne og forholde sig til en fremtid, som vi ikke længere tror bliver afgjort af Guder eller af skæbnen.

Det hænger tæt sammen med den teknologiske udvikling, for vi står idag i situationer med en ny form for risiko. Hvis jeg sætter mig ind i en bil kan jeg vurdere risikoen for en ulykke, for der findes et stort materiale der kan belyse det. Men med kogalskab eller drivhuseffekten kender vi ikke risikoen, i mange tilfælde ved man ikke med sikkerhed om der overhovedet er en risiko. At vi er nødt til at foretage alle de vurderinger betyder imidlertid ikke at det er mere risikabelt at leve end førhen.

Interview med Anthony Giddens