Printed from www.primodanmark.dk
Annulationer af EU-udbud skal nedbringes
Printervenlig udgave

Danske myndigheder annullerer næsten hvert sjette danske EU-udbud. Det er to til tre gange flere end i sammenlignelige lande, viser "Analyse af annullationer af EU-udbud", som Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har udarbejdet.

 

Offentlige myndigheder annullerer 16 procent af de danske EU-udbud. Det svarer til, at 885 af i alt 5.555 offentliggjorte EU-udbud blev annulleret i 2012 og 2013. I Sverige, Finland, Norge, Tyskland og Nederlandene annulleres mellem 5 og 10 procent af udbuddene.

 

Mere end hver anden annullation finder sted, efter tilbudsfristen er udløbet, hvor både ordregiver og tilbudsgiver har haft omkostninger til udbuddet. Efterfølgende bliver tre ud af fire af de annullerede EU-udbud udbudt igen.

 

Analysen viser, at de hyppigste årsager til annullationer er:
- fejl i udbudsmaterialet
- tilbud lever ikke op til kravene i udbuddet
- for lidt konkurrence om opgaven
- ordregiver har behov for at ændre i opgaven
 

To casestudier viser, at det kan koste op til flere hundrede tusinde kroner at annullere et EU-udbud.

 

Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har en række konkrete anbefalinger, som kan nedbringe antallet af annullationer. Vigtigst er øget dialog mellem myndighederne og potentielle tilbudsgivere før udbuddet.

 

Derudover anbefaler rådet, at udviklingen i andelen af danske EU-udbud, der annulleres, følges og opgøres over de kommende år. En sådan opgørelse kan bidrage til at sikre opmærksomhed omkring udfordringerne ved annullationer, ligesom eventuelle effekter fra eksempelvis den nye udbudslov, vil kunne observeres.

 

Udbudsloven skal lette omkostningerne ved udbud for både det offentlige og det private, når det bliver nemmere at bruge reglerne. Udbudsloven implementer EU's udbudsdirektiv og gør udbudsreglerne mere klare og fleksible. Udbudsloven forventes fremsat i februar 2015.

 

Læs Rådets undersøgelse "Analyse af annullationer af EU-udbud", oktober 2014, her.