Printed from www.primodanmark.dk
Anmeldte arbejdsskader stiger fortsat
Printervenlig udgave
Arbejdstilsynets årsopgørelse 2006 over anmeldte arbejdsulykker indeholder generelle oplysninger om arbejdsulykker, der er anmeldt til Arbejdstilsynet i perioden 2001-2006. (DK, 2007)

Uddrag:

Arbejdsulykker anmeldes primært af arbejdsgivere. Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde arbejdsulykker, som har givet anledning til arbejdsudygtighed i én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen, til Arbejdstilsynet. Anmeldelse skal ske senest 9 dage efter første fraværsdag.

Arbejdstilsynet opgør fra og med denne årsopgørelse arbejdsulykkerne efter det år, hvor ulykken er anmeldt, dvs. registreringsår. Årsopgørelsen omfatter de arbejdsulykker, der er anmeldt fra 1. januar 2001 til 31. december 2006. Dermed er opgørelsesmetoden ændret. Hidtil har Arbejdstilsynet opgjort de anmeldte arbejdsulykker på ulykkesår, dvs. efter det år, ulykken er sket.

Download rapport (pdf)