Printed from www.primodanmark.dk
AMI: Risici og sikkerhedskultur
Printervenlig udgave
Præsentation fra Arbejdsmiljøinstituttet af måder til at forbedre sikkerhedskulturen på arbejdspladsen (2002).
Uddrag:

Risikoopfattelsen er subjektiv og ofte ikke i overensstemmelse med den objektive risiko. Den subjektive risikoopfattelsen afhænger desuden af en række ydre faktorer, så som, om grunden til risikoen er kendt eller ukendt, om den er synlig eller usynlig, frivillig eller ufrivillig, mm. I ledelsessystemet OHSAS 18001 defineres begrebet ”acceptabel risiko” som: ”En risiko, der er reduceret til et niveau, som organisationen kan acceptere under hensyntagen til sine juridiske forpligtelser og sin egen arbejdsmiljøpolitik”. Risiko må i et sikkerhedskulturperspektiv ses som en størrelse, der ’forhandles’ til et funktionelt niveau, der er et resultat af styrkeforholdet mellem de enkelte grupper, og dette er kun muligt ved at gøre risikoen eksplicit. ”Sikkerhedskultur” kan betegnes som ”The third age of safety”.

Vi i EFAU på AMI arbejder med at udvikle proaktive sikkerhedsarbejdsmetoder, der skal gøre det muligt for en virksomhed at monitorere om sikkerhedsarbejdet skrider frem som planlagt. Og inden for ’sikkerhedskulturen’ arbejder vi specielt med ’engagementet i sikkerhedsarbejdet’ og ’modenhed i sikkerhedsarbejdet’.

Risici og sikkerhedskultur (PDF)