Printed from www.primodanmark.dk
Ambitiøse mål i kommunernes klimaindsats
Printervenlig udgave

Kortlægningen af kommunernes klimaindsats viser, at 90 procent af alle kommuner har forpligtet sig til at reducere deres CO2-udledning, men langt fra alle har lagt konkrete planer for, hvordan dette skal ske.

Undersøgelsen fra Mandag Morgen viser, at 34 kommuner har vedtaget klimaplaner på niveau med EUs 2020-mål eller mere. Og af disse, har 14 kommuner lagt klimaplaner der er langt mere ambitiøse, hvoraf nogle kommuner arbejder på at klimabelastningen skal gå i nul.

Konklusionen i undersøgelsen er dog, at samlet set har de fleste kommuner klimapolitiske mål. Kun 7 kommuner har endnu ikke forholdt sig aktivt til klimadagsordenen.

Kilde: Mandag Morgen