Printed from www.primodanmark.dk
Alle ulykker sker i en kommune. Hvor sikker er din?
Printervenlig udgave


De svenske kommuners og amters organisation, SKL, gennemfører i foråret 2011 en landsdækkende konferenceserie i samarbejde med den svenske beredskabsstyrelse, MSB. Konferencen henvender sig til de nyvalgte kommunalpolitikere samt kommunale chefer og har til formål at give deltagerne et overblik over kommunernes arbejde med tryghed og sikkerhed.

Alla olyckor sker i en kommun! Hur säker är din?

Kommunen är basen i samhällets trygghets- och säkerhetsarbete. Alla oönskade händelser, olyckor och kriser sker i en kommun.

Inför en ny mandatperiod kan du som förtroendevald och dina chefstjänstemän ta ett samlat grepp på inriktningen av säkerhetsarbetet och skapa en tryggare och mer attraktiv miljö för invånarna.

Skador bland barn och äldre, trafikolyckor, bränder, översvämningar, kemikalieolyckor, ras- och skred, IT-attacker – hoten och utmaningarna är många och spänner över flera ansvarsområden.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och länsstyrelsen bjuder in till en träff där vi presenterar hur vi stödjer kommunens trygghets- och säkerhetsarbete inom hela hotskalan - från den lilla olyckan till den stora krisen.

Initiativet er udtryk for den bevågenhed som trygheds- og sikkerhedsarbejdet generelt har i svenske kommuner.

Der afholdes 8 parallelle konferencer, der dækker hele Sverige.

Læs mere om indholdet af konferencerne på www.skl.se