Printed from www.primodanmark.dk
AKF-analyse af fordele og ulemper ved udlicitering
Printervenlig udgave

Er der penge at spare ved at udlicitere de offentlige serviceopgaver? Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af den service, borgerne får? Og hvad betyder udlicitering for de ansattes arbejdsvilkår? AKF's forskere har systematisk indsamlet og gennemgået ti års dansk og international forskning om effekter ved udlicitering for at få et samlet overblik over de dokumenterede fordele og ulemper ved at lade private løse opgaver for den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede.


- Konklusionen er, at de dokumenterede økonomiske effekter generelt er mindre, end det ofte fremstilles i debatten om udlicitering. Særligt på de bløde velfærdsområder, som fx ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for gevinster ved at inddrage private aktører. Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger forsker Ole Helby Petersen, som står bag rapporten.


Generelt viser de analyser, AKF's forskere har gennemgået, at der er forholdsvis små besparelsesgevinster ved at udlicitere på tekniske områder, som fx veje, vandforsyning, affald og rengøring. Men kun få af analyserne medregner omkostningerne til selve udbudsforretningen, og de fleste har heller ikke belyst tilstrækkeligt, hvad konsekvenserne er for kvaliteten.


- Mange af analyserne mangler en grundig vurdering af de kvalitetsmæssige effekter.  En besparelse på 10 eller 15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Derfor må man tage de rapporterede besparelser med forbehold, siger Ole Helby Petersen.


Læs en sammenfatning af rapporten og dens hovedkonklusioner her