Printed from www.primodanmark.dk
Aftale med VUC i hovedstadsområdet
Printervenlig udgave

VUC i hovedstadsområdet har indgået aftale med PRIMO om et 2-årigt udviklingsprojekt for  at styrke risikoledelsen på den enkelte VUC, med udgangspunkt i PRIMOs arbejde med risikoledelse i den kommunale sektor.

 

VUC'erne har siden strukturreformen i 2007 været organiseret som selvejende institutionerne med tilknytning til Undervisningsministeriet. Dette betyder, at VUC'erne er organiseret med selvstændige bestyrelser, der aflægger regnskab efter årsregnskabsloven.

 

Forsikringsmæssigt er VUC'erne omfattet af statens selvforsikringsordning og derfor normalt forhindret i at tegne forsikringer på kommercielle vilkår.

 

VUC'erne agerer i et komplekst risikolandskab, hvor der ikke har fundet nogen systematisk afdækning af de enkelte risici sted.

 

Trods kompleksiteten har der i modsætning til kommunerne ikke fundet en udvikling af værktøjer og metoder til risikostyring sted. Den enkelte institution må derfor på egen hånd håndtere de risikomæssige udfordringer, som institutionen står overfor.

 

Formålet med projektet er at styrke VUC'ernes forudsætninger for at håndtere det risikolandskab, som den enkelte institution står overfor.

 

Erfaringerne herfra forventes også at være relevante for andre statslige selvejende institutioner.