Printed from www.primodanmark.dk
Årsrapport fra Næstved - Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø
Printervenlig udgave

Det har godt kunnet betale sig for Næstved Kommune at blive selvforsikrende på arbejdsskadeområdet. Fra 2007 til 2009 har man således sparet næsten 70 mio. kr. Det er en af de oplysninger, man kan finde i den seneste årsrapport fra Kontoret for Risikostyring og Arbejdsmiljø i Næstved Kommune.

Kontoret tager sig primært af rådgivning, udvikling, styring og administration inden for arbejdsmiljø, forsikring, MED-organisationen, risikostyring og sikring. Næstved Kommune prioriterer arbejdet med risikostyring højt og har politikker på hvert af disse områder.

Af årsrapporten fra april 2010 kan man også læse den glædelige nyhed, at det samlede antal skader i kommunen er faldet lidt fra 2007 til 2009. Også antallet af arbejdsskader i kommunen har de senere år været støt faldende.

Trivsel og arbejdsmiljø i fokus
Næstved har de senere år sat meget fokus på trivsel i kommunerne. Et af de nyere - og tilsyneladende meget populære tiltag - er en Trivselshotline, hvor man kan henvende sig anonymt. Antallet af opkald til linjen er næsten fordoblet fra 2007 til 2009, heraf bidrager børne- og kulturområdet med den største stigning af henvendelserne.

Næstved Kommune satte i 2008 fokus på sundhed, og dette er i 2009 blandt andet fulgt op med muligheden for ”personlige sundhedsprofiler”. Et pilotprojekt i 2009 satte arbejdsmiljø i fokus i hele kommunen og i 2010 følges der op med et værktøj, der kan styre APV-processen.

Risikostyringspolitik
I Næstved Kommune er der vedtaget en Risikostyringspolitik med blandt andet det formål at, skader på personer og værdier undgås eller begrænses mest muligt. Dermed sættes fokus på at borgere og ansatte skal føle sig trygge, passe på os selv og hinanden, sikre at man undgår eller minimerer skader og behandler genstande og bygninger, så der ikke sker skade.

Politikken beskriver tillige, at der skal tages ansvar for sikkerhed og risikostyring på alle niveauer i kommunen - fra politikere og direktion til den enkelte virksomhedsleder og medarbejder blandt andet gennem strategisk risikoledelse, holdninger og handlinger.

Man har samarbejde med både interne og eksterne aktører omkring risikoledelse og risikostyring, blandt andet Beredskabet, Politi, PRIMO og Danske Risikorådgivere.

Læs rapporten
her