Printed from www.primodanmark.dk
Årsrapport 2011 fra Beredskabsstyrelsen
Printervenlig udgave

Beredskabsstyrelsen har offentliggjort sin årsrapport for 2011. Det var et år, der var præget af usædvanlige hændelser og deraf følgende ekstraordinære indsatser både på det nationale og internationale område; voldsomme skybrud, store mængder sne, smeltevand og storme i Danmark samt en tsunami i Japan med oversvømmelser og en alvorlig kernekraftulykke til følge. Flere ekstraordinære hændelser var med til at trække på Beredskabsstyrelsens ressourcer i 2011.


De usædvanlige og komplekse hændelser er karakteristiske for de senere års udvikling. Det mere ekstreme vejrlig sammen med terrorrisiko, kompleks infrastruktur og internationalt engagement er blandt de udviklingstendenser, der i stigende grad udfordrer styrelsen.


Trods de særlige omstændigheder fremgår det af Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2011, at styrelsen har fastholdt et tilfredsstillende niveau i varetagelsen af sine kerneopgaver.


Samtidig fremgår det også, at der er sket en økonomisk tilpasning i overensstemmelse med den politiske aftale for redningsberedskabet i 2011, og at der som en del af aftalen er gennemført en stram prioritering af kerneopgaverne.


Læs og download Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2011 her.