Printed from www.primodanmark.dk
8. Årsrapport 2010 fra Beredskabsstyrelsen
Printervenlig udgave


Beredskabsstyrelsen har offentliggjort årsrapporten for 2010. Et år præget af mange operative opgaver og afslutningen af en fireårig politisk aftale.

År 2010 blev det travleste operative år for Beredskabsstyrelsen siden 2006. Karakteristisk for året var usædvanlig mange operative opgaver i både Danmark og udlandet samt afslutningen af den politiske aftale om redningsberedskabet for 2007-2010.

Det fremgår af Beredskabsstyrelsens årsrapport for 2010, som netop er blevet offentliggjort.

Usædvanligt vejr i Danmark og humanitære katastrofer i verden betød, at Beredskabsstyrelsen havde mange assistancer både nationalt og internationalt i 2010. I løbet af året rykkede styrelsen ud til 792 assistancer i Danmark og havde 17 udenlandske assistancer bl.a. i Haiti, Chile, Libanon, Polen og Pakistan.

I 2010 fik Beredskabsstyrelsen desuden certificeret et tungt USAR-hold (bymæssig eftersøgnings- og redningshold) af FN.

Gennemførelse af politisk aftale
2010 var også det sidste år i det fireårige politiske forlig om redningsberedskabet. Beredskabsstyrelsen har gennemført 20 ud af 22 projekter, som styrelsen skulle gennemføre i løbet af forligsperioden 2007-2010.

To projekter mangler således at blive gennemført, hvilket skyldtes udefrakommende forhold. Begge projekter forventes færdigimplementeret i første halvår af 2011.

Læs hele årsrapporten her.