Printed from www.primodanmark.dk
6 års skybrudsdata til kommunerne
Printervenlig udgave

Kommunerne får nu et ekstra våben mod skybrud. Brancheorganisationen Forsikring & Pension leverer gratis skadesdata fra de otte største forsikringsselskaber svarende til 80 - 90 pct. af alle skader. Dermed kan kommunerne stille skarpt på at forebygge skybrudsskader, hvor det har størst effekt.

 

Forsikringsselskaberne har hver især kendskab til de skybrudsskader, de har udbetalt erstatning til i årenes løb. Med en ny aftale mellem Forsikring & Pension og KL bliver alle disse skader nu talt sammen og stillet gratis til rådighed for den enkelte kommune. 

 

Når skybrudsdata fra mange forsikringsselskaber samles i én oversigt hos kommunerne, så kan man inden for postnumre og vejnavne i hver enkelt kommune se, hvor skaderne har været. Man kan også se, hvad de har kostet, og fx om skaderne sker der, hvor vandet kommer op af kloakkerne. Man kan endda se, hvilken side af vejen eller gaden, der har været hårdest belastet med skybrudsskader. Det betyder, at indsatsen mod skybrudsskader kan blive meget effektiv.

 

 - Skaderne efter skybrud er meget ubehagelige for boligejerne og kan give dyrere forsikringer. Derfor har både vi og kommunerne en fælles interesse i at være med til at begrænse vandskader. Det er kommunerne heldigvis opmærksomme på. Og skadedata er et effektivt redskab for kommunerne i deres arbejde med klimatilpasningsplaner og kortlægning af risici, siger underdirektør i Forsikring & Pension Torben Weiss Garne.

 

For at kommunen kan få de gratis skadedata, skal kommunen indgå en aftale med Forsikring & Pension, så man sikrer, at kravene til datasikkerhed og anonymitet overholdes.

 

Indsamlingen af skadesdata fra de otte største forsikringsselskaber svarer til 80 - 90 pct. af markedet. Der leveres data fra de vandskader, der har været i perioden 1. januar 2006 - 31. december 2011.

 

Mere end 2/3 af landets 98 kommuner har på nuværende tidspunkt indgået en aftale med Forsikring & Pension om at få leveret skadedata. 

 

Forsikring & Pensions henvendelse til den enkelte kommune kan ses her.