Printed from www.primodanmark.dk
20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering
Printervenlig udgave
Evaluering af kommunikationen på sammenlægningshjemmesider (DK, 2006)

Uddrag:

Kommunikationsvirksomheden Jøp, Ove andamp; Myrthus datterselskab Xylofon A/S gennemførte tidligere i år en kvalitativ evaluering af hjemmesider for 20 nye sammenlægningskommuner. Det generelle billede af kommunernes sammenlægningshjemmesider er, at de primært består af sprogligt uredigerede offentliggørelser af dagsordener og mødereferater. Der er derfor tale om en meget afsenderstyret information, som ikke tager hensyn til modtagerne.

Analysen konkluderer overordnet, at:

• Mange hjemmesider svigter læserne – de skal selv finde meningen i den meget afsenderorienterede information.
• Der er alt for mange ukommenterede original-dokumenter.
• Der er alt for lidt formidlet og målrettet indhold.
• Der er for få billeder, interviews, artikler o. lign.
• Mange sider forpasser muligheden for at skabe identitet og interesse omkring den nye kommune.

Du kan downloade hele analysen her (pdf)