Printed from www.primodanmark.dk
”I sikre hænder” starter nu i fem kommuner
Printervenlig udgave

Patientsikkerheden skal forbedres, og antallet af tryksår, medicineringsfejl og fald mindskes. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Kommunernes Landsforening og Dansk Selskab for Patientsikkerhed arbejder sammen om projektet "I sikre hænder".

 

"I sikre hænder" er et ambitiøst projekt, der skal ændre rutinerne i den kommunale ældrepleje og nedbringe antallet af utilsigtede hændelser.

 

Det skal være slut med historier om fejlmedicinering på plejecentre og om ældre mennesker, som får tryksår efter at have ligget for længe i deres seng.

 

Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Thisted og Viborg kommuner deltager i projektet, og hver kommune har valgt fem enheder i form af hjemmepleje, plejecentre, rehabiliteringscentre og botilbud. Her vil sundhedspersonalet have fokus på at ændre og systematisere deres arbejdsgange, så borgerne altid er i sikre hænder.

 

"I sikre hænder" koordineres af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Inspirationen kommer fra projektet Patientsikkert Sygehus, der startede i 2010 og har skabt overbevisende resultater for patientsikkerheden på fem danske sygehuse.

 

Norge er i allerede i gang med en indsats i primærsektoren, som har givet gode resultater. For eksempel gennemgik medarbejderne på Utviklingssenteret i Vestfold borgernes medicin, hvilket resulterede i, at næsten alle fik ændret eller justeret deres medicin.

"I sikre hænder" løber frem til udgangen af 2016.

 

Læs mere om projektet på isikrehænder.dk