Printed from www.primodanmark.dk
”Den robuste kommune”
Printervenlig udgave

PRIMO afholdt den 1. marts 2012 sin konference om kommunerne og lokal resiliens, med fokus på robusthed og modstandsdygtighed i lokalsamfundet gennem øget borgerinddragelse.


PRIMO og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) har efterfølgende besluttet at fortsætte initiativet, i første omgang frem til udgangen af 2012, med henblik på afsøgning af konkrete projektmuligheder i samarbejde med øvrige samarbejdspartnere.


Der afholdes statuskonference torsdag den 6. september 2012 kl. 13 - 17 i Byrådssalen på Høje-Taastrup Rådhus.

 

Nærmere herom vil tilgå PRIMOs medlemmer og særligt interesserede, men reserver allerede nu datoen.


Interessetilkendegivelser og evt. forslag til projekter sendes til projektleder Niels Johan Juhl-Nielsen (njohan@juhl-nielsen.dk).