Printed from www.primodanmark.dk
Risikoanalyse 2004
Printervenlig udgave

Kommunalreformen står for døren, og landets kommuner har skærpet opmærksomheden på de problemer, som opstår før, under og efter reformen.

I foråret 2006 vil PRIMO gennemføre en undersøgelse, som sætter fokus på offentlige lederes syn på muligheder og risici i forbindelse med den nye reform.

Resultaterne vil blive analyseret og offentliggjort på hjemmesiden.

I efteråret 2004 blev der foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Kommunaldirektørforeningen og medlemmerne af Danske Risikorådgivere.

Undersøgelsens formål var at belyse hvilke risici og muligheder, som kommunerne dengang opfattede som de væsentligste i forbindelse med den forestående kommunalreform:Download undersøgelse fra 2004 (pdf)
Download Mandag Morgens artikel om undersøgelsen (pdf)