Printed from www.primodanmark.dk
PRIMO-publikationer
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark udarbejder løbende publikationer i form af rapporter, undersøgelser og vejledninger om risikoledelse i det kommunale Danmark. 

Publikationerne er udarbejdede på baggrund af et tværfagligt samarbejde med bidrag fra kommuner, regioner og private virksomheder.

PRIMOs publikationer kan frit anvendes med fornøden kildehenvisning. Publikationer med PRIMOs logo skal videreformidles i originalform.

Ved overførsel af større mængder af materiale bedes der rettes henvendelse til PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk eller på 70 25 25 45.