Printed from www.primodanmark.dk
PRIMOs Rådgivningsgruppe
Printervenlig udgave

PRIMOs bestyrelse har nedsat en Rådgivningsgruppe, der skal sikre, at kommunerne har et permanent forum til at rådgive og sparre i forbindelse med udviklingen af værktøjer til kommunal risikoledelse.

Gruppen er en konsolidering af den referencegruppe, der blev nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af to tidligere PRIMO publikationer: "Risikoledelse - en kommunal opgave", januar 2007, samt "Kommunal risikoledelse - i praksis", april 2008. I forlængelse af disse ønsker PRIMO at udarbejde en række værktøjer til brug for implementeringen af risikoledelse i de enkelte kommuner. Tanken er, at Rådgivningsgruppen skal sikre relevansen og den nødvendige sammenhæng mellem de forskellige værktøjselementer, der sættes fokus på.

Rådgivningsgruppen tæller 14 kommuner, Region Hovedstaden og tre partnere (KommuneForsikring, BDO Kommunernes Revision og Willis I/S) og kan suppleres efter behov. PRIMO bestyrelsesmedlem Peter Zahlekjær er formand, og PRIMOs sekretariat er sekretariat.

Gruppen diskuterer nogle af de emner, der står højt på den kommunale risikoledelsesdagsorden lige nu, herunder risikokommunikation, certificering og gode og dårlige erfaringer med risikostyring. Tanken er, at disse diskussioner - hvor det skønnes relevant og som en prioritet - udmøntes i konkrete projekter, der som slutresultat leverer de nødvendige værktøjer, der kan medvirke til at sikre, at de danske kommuner proaktivt kan håndtere de risici, som de står overfor.