Printed from www.primodanmark.dk
Udbudsret
Printervenlig udgave

Når kommunerne foretager indkøb, skal de anvende de særlige procedureregler i udbudsdirektivet eller de danske udbudsregler i tilbudsloven. Der kan bl.a. være tale om overvejelser i forbindelse med valg af udbudsform, udformning af udbudsmaterialet og behandling af klager. Heri ligger nogle særlige udfordringer, og dem taler vi om i dette netværk. Den seneste udvikling og tendenser i praksis fra bl.a. Klagenævnet for Udbud tager vi jævnligt op til drøftelse.

Specialister

Partner og advokat Jesper Kaltoft
Jesper Kaltoft er beskæftiget i Bech-Bruuns faggruppe for Konkurrence- og Udbudsret. Han har siden 1999 specialiseret sig i og arbejdet med konkurrenceretlige og udbudsretlige emner. Han rådgiver en bred vifte af offentlige myndigheder og offentlige og private virksomheder. Jesper Kaltoft er foredragsholder og underviser på Københavns Universitet og advokatuddannelsen.

Specialistadvokat Christian Nielsen

Christian Nielsen arbejder i Bech-Bruuns faggruppe for Konkurrence- og Udbudsret. Han har ført en række sager for de danske konkurrencemyndigheder og har også ført straffesager vedrørende konkurrencelovsovertrædelser. Derudover har Christian bistået klienter i forbindelse med sager for Klagenævnet for Udbud, og varetaget et betydeligt antal udbud på vegne af ordregivende myndigheder.

 
Yderligere oplysninger
Kontakt venligst PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk / 7025 2545.