Printed from www.primodanmark.dk
Offentligretligt erstatningsansvar og forsikring
Printervenlig udgave

Netværksgruppen beskæftiger sig både med ansvar for faktiskforvaltningsvirksomhed og myndighedsudøvelse inden for de forskellige fagområder, herunder byggeret, planret, miljøret, socialret mv. Emnerne forsøges tilrettelagt ud fra en praktisk synsvinkel med henblik på forebyggelse af tvister og retssager. Derudover inddrages forsikringsretlige elementer, herunder kommunens rolle som selvforsikrer eller alternativt forholdet mellem kommune og forsikringsselskab.

Specialister

Specialistadvokat Anne Mette Seest
Anne Mette Seest er beskæftiget i Bech-Bruuns faggruppe for erstatnings- og forsikringsret (Transport og Forsikring), hvor hun rådgiver forsikringsselskaber og myndigheder om erstatnings- og forsikringsretlige forhold.

Yderligere oplysninger
Kontakt venligst PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk / 7025 2545.