Printed from www.primodanmark.dk
Miljøret
Printervenlig udgave

Netværksgruppen arbejder med miljøret i bred forstand. Det kan være kommunens rolle i forbindelse med jordforurening fra virksomheder ellerprivatevillaolietanke, eller det kan handle om miljøspørgsmål, eksempelvis lugt eller støj, i forbindelse med lokalplanlægning og byudvikling. Aktuelle emner kan også være inden for service- og forsyningsvirksomhed på miljøområdet, fx kommunens affaldshåndtering eller på vandforsyningsområdet, hvor der kan være spørgsmål vedrørende samarbejdsformer eller om gebyr- og afgiftsfinansieringen. Mere specifikke emner kan efter ønske også tages op, fx kommunens rolle i forbindelse med miljøretssager.

Specialister

Partner, advokat Håkun Djurhuus

Håkun Djurhuus er beskæftiget i Bech-Bruuns faggruppe for Offentlig Virksomhed med speciale i miljøret. Han har i mange år rådgivet offentlige myndigheder og virksomheder om miljøretlige spørgsmål. Håkun Djurhuus har desuden ført flere principielle miljøretssager i de senere år.


Specialistadvokat Jacob Brandt
Jacob Brandt har i næsten et årti beskæftiget sig med miljø- og planretlige spørgsmål samt hertil knyttede kommunal- og forvaltningsretlige problemstillinger.  Han har en særlig interesse for affalds- og jordforureningsspørgsmål, som han i en periode beskæftigede sig intensivt med som ansat i Miljøstyrelsen. Jacob rådgiver og fører desuden retssager for virksomheder, offentlige myndigheder - lejlighedsvis også privatpersoner. Endelig holder Jacob ofte oplæg om miljøretlige emner, herunder fx ny lovgivning eller retspraksis.

Yderligere oplysninger

Kontakt venligst PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk / 7025 2545.