Printed from www.primodanmark.dk
Arbejdsret
Printervenlig udgave

Netværksgruppen beskæftiger sig både med kollektiv arbejdsret og individuel ansættelsesret. Oplagte emner er individuelle afskedigelsessager, fortolkning og drøftelse af spørgsmål i relation til overenskomster og aftaler, sager om arbejdsnedlæggelser, pensionsforhold, spørgsmål i relation til førelse af faglige voldgiftssager og arbejdsretssager og problemstillinger med særlig fokus på tjenestemandsområdet.

Specialister

Partner og advokat Lars Svenning Andersen
Lars Svenning Andersen er beskæftiget i faggruppen for arbejdsret og i afdelingen for konfliktløsning. Han har skrevet "Funktionærret" - som han erhvervede en Ph.d. grad for - og lovkommentaren til virksomhedoverdragelsesloven. Har omfattende procedure- og undervisningserfaring og er beskæftiget med såvel kollektiv som individuel ansættelsesret, herunder tjenestemandsret.

Partner og advokat Mads Krarup
Mads Krarup er også beskæftiget i faggruppen for arbejdsret og i afdelingen for konfliktløsning. Han er medforfatter til bøgerne "Barselsregler - fleksibilitet, fravær og dagpenge" og "Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet". Har ligeledes omfattende procedure- og undervisningserfaring, herunder særligt vedr. diskriminationslovgivningen.

Yderligere oplysninger
Kontakt venligst PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk / 7025 2545.