Printet fra www.primodanmark.dk,
Juridiske netværksgrupper

PRIMO Danmark har i samarbejde med Bech-Bruun etableret en række mindre netværksgrupper, der mødes for at drøfte aktuelle juridiske problemstillinger inden for en række områder.

Formål
Formålet med netværkene er at skabe et kollegialt forum for en åben, faglig videns- og erfaringsudveksling tilføjet en solid ekspertrådgivning i relation til de meget komplekse juridiske problemstillinger, som kommunerne i disse år konfronteres med.

Mødeform
Netværkene vil drøfte aktuelle problemstillinger, konkrete cases, konkrete juridiske risici, ny lovgivning etc. Der lægges vægt på en blanding af aktiv deltagelse, dialog og formidling af ekspertise.

Målgruppe
Målgruppen er primært juridiske chefer, jurister og forvaltningschefer i kommunerne.

Organisering
Hvert netværk vil i videst mulige omfang bestå af deltagere fra otte kommuner inden for samme geografiske område.

Fra Bech-Bruun deltager en til to advokater i hver netværksgruppe.

Der afholdes to årlige møder. Eventuel yderligere mødeaktivitet kan finde sted uden deltagelse fra Bech-Bruun.

Pris
Abonnementspris pr. kommune 5.500 kr. ekskl. moms om året.

Hver kommune kan tilmelde en til tre deltagere.

Deltagelse forudsætter at kommunen/deltageren er medlem af PRIMO Danmark.

Tilmelding
Tilmelding til PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk eller på
70 25 25 45.