Printed from www.primodanmark.dk
Kursusbeskrivelse
Printervenlig udgave

Onlinekursus i risk management omfatter følgende kapitler:

Kapitel 1: Risikoprincipper
Første kapitel introducerer kursisterne for generelle begreber inden for risk management. Risikobegrebet, samt begreber i tilknytning hertil, præsenteres og diskuteres. Desuden gennemgås risk managements historie i kort format, og aktuel risk management-praksis diskuteres.
Kapitel 2: Risikovurdering
Formålet med kapitel 2 er at give kursisterne en forståelse for vigtige begreber og konkret praksis inden for systematiske og organisatoriske risikovurderinger. Kapitlet indeholder en vurderingsramme baseret på ERM-konceptet. Herefter følger en diskussion af identifikationsmetoderne. Hovedvægtningen i kapitel 2 vil være en diskussion af risikoanalysens grundprincipper og anvendelsesmuligheder samt en præsentation af principperne for måling af risici.


Kapitel 3: Risikokontrol
Kapitel 3 handler om risikokontrol i bred forstand, og kapitlet munder ud i en diskussion af måleredskaberne. Diskussionen skal give kursisterne indsigt i risikokontrollens specifikke fordele og i den overordnede ledelsesindsats.


Kapitel 4: Risikofinansiering
Kapitel 4 fokuserer på den brede vifte af finansieringsmekanismer, der er tilgængelige i dag. Nøglebegreber som forsikring, selvforsikring og 'pooling' bliver introduceret og sammenlignet. Det samme bliver aktuelle metoder til håndtering af finansielle risici. Generelle mål og formål med risikofinansiering bliver også diskuteret.
Kapitel 5: Administrationsprogram til risk management
Kapitel 5 fokuserer på design og implementering af risk management-praksisser i organisationer. Kapitlet behandler desuden forskellige ledelsesudfordringer som risikokommunikation, kontraktledelse, forsikringsservices og revisionstaktik.
Note til den danske version
Dette kursus er et internationalt risk management-kursus, der er oversat til dansk og i lettere grad tilpasset danske forhold. Det indebærer, at visse afsnit kan indeholde omtale af regler, opgaver eller praksis, der (endnu) ikke har umiddelbar relevans i en dansk sammenhæng. Modsat rummer kurset den fordel, at man får et indblik i og inspiration fra den internationale risk management-verden.