Printet fra www.primodanmark.dk,
Onlinekursus

Onlinekursus i Risk Management er et fleksibelt onlinekursus, der er velegnet som selvstudium, enten på arbejdet eller derhjemme. Kurset vil normalt kunne gennemføres på 4-6 uger ved en daglig arbejdsindsats på ca. 1 time.

Download brochure om onlinekurset (pdf)

Pris: Gratis for medlemmer af PRIMO Danmark.

Tilmelding: Du kan tilmelde dig kurset ved at kontakte PRIMOs sekretariat på admin@primodanmark.dk / 7025 2545.

Onlinekursus i risk management
Onlinekurset er udviklet af European Institute for Risk Management (EIRM) og fokuserer på moderne risk management. Det er kursets mål at forsyne kursisterne med evnen til 1) at integrere risk management i deres forståelse af organisationens mål og strategi, og til 2) at integrere risk management i driften af deres egen organisation.

Kurset er struktureret som et fleksibelt onlinekursus, der er baseret på selvstudier og -test. Kurset giver en god og forståelig introduktion til "enterprise risk management" (ERM), ligesom det gør kursisterne fortrolige med vigtige begreber, samt præsenterer dem for relevante praktiske redskaber og strategier til implementering af ERM.

Kurset er tilrettelagt i overensstemmelse med de ERM-principper, som er udarbejdet af Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Principperne er internationale anerkendte standarder for ERM.

Kursets formål
Det overordnede formål med onlinekurset er at forsyne kursisterne med en grundig introduktion til risk management. Introduktionen tager udgangspunkt i teori og begreber, men er på samme tid rettet mod at gøre viden praktisk anvendelig.

Da kurset følger ERM-principperne, vil kursisterne lære, hvordan helhedsorienteret og integreret risikoledelse handler om alt lige fra brande, overholdelse af love, investering og underwriting til pristilpasninger, politisk og social ustabilitet, psykologiske opfattelser samt kulturelle værdier. Alle områder bliver præsenteret på en instruktiv måde.

Hvis du har spørgsmål til indholdet i onlinekurset, kontakt venligst EIRM på eirm@eirm.net.