Printet fra www.primodanmark.dk,
Partnerskab

PRIMO Danmark samarbejder med en række udvalgte private virksomheder.

PRIMOs partnere er specialister inden for hver deres risikoledelsesfelt, og sammen med foreningens medlemmer udvikler de ny viden og værktøjer til håndtering af risici i den kommunale sektor.

Samarbejdet har bl.a. resulteret i en række PRIMO-publikationer, herunder en national vejledning, en drejebog for god offentlig risikoledelse samt en vidensplatform om risikoledelse.

Du kan læse mere om PRIMOs publikationer her.

Oplysninger om partnerskabsaftaler kan fås ved at kontakte PRIMOs generalsekretær Svend Tychsen på st@primodanmark.dk eller på 70 25 25 45.