Printed from www.primodanmark.dk
Vilkår for medlemskab
Printervenlig udgave


Offentlige institutioner

Individuelt medlemskab: 2.500 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde én person i PRIMO)

Kollektivt medlemskab: 12.500 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde op til 10 personer i PRIMO)

Organisatorisk medlemskab: 20.000 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde et ubegrænset antal medlemmer i PRIMO)


Private virksomheder
Individuelt medlemskab:
5.000 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde én person i PRIMO)

Kollektivt medlemskab: 25.000 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde op til 10 personer i PRIMO)

Organisatorisk medlemskab: 40.000 kr. ekskl. moms om året
(giver mulighed for at indmelde et ubegrænset antal medlemmer i PRIMO)

Udmeldelse
Udmeldelse skal finde sted skriftligt til foreningens administration senest med tre måneders varsel til regnskabsårets udgang.