Printed from www.primodanmark.dk
Medlemskab
Printervenlig udgave

PRIMO Danmark er en forening for alle, der har interesse i risikoledelse og risikostyring.

Foreningen henvender sig primært til direktører, afdelingsledere og risikokoordinatorer i kommunerne, men alle med interesse for samfundsmæssige risikoproblemstillinger kan blive medlem af foreningen. Du kan tegne forskellige typer af medlemskaber, der tilgodeser dine behov.

Som medlem af PRIMO Danmark får du:

- Et månedligt nyhedsbrev
- Gratis adgang til et internationalt onlinekursus i risikoledelse
- Gratis adgang til et omfattende webbibliotek med udvalgt viden om risikoledelse
- Invitationer til seminarer og netværksmøder
- Rabat på deltagelse i foreningens arrangementer

Nyhedsbreve
PRIMOs medlemmer modtager Danmarks eneste nyhedsbrev om risikoledelse, der leverer ny ekspertviden og fortæller historier om, hvordan risikoledelse praktiseres rundt omkring i vores kommuner - ofte i samarbejde med private virksomheder. Nyhedsbrevet udkommer elektronisk en gang om måneden.

Onlinekursus i risikoledelse
Som medlem af PRIMO har du mulighed for at tage et onlinekursus i risikoledelse. Kurset giver en grundlæggende introduktion til Risk Management. Det er opdelt i fem hovedområder - risikoprincipper, risikovurdering, risikokontrol, risikofinansiering og administration. Kurset er rettet mod at gøre viden praktisk anvendelig. Kursisterne modtager et certifikat, når kurset er afsluttet.

Webbibliotek
PRIMOs omfangsrige webbibliotek leverer udvalgt viden om risk management. Medlemmer af PRIMO har via biblioteket let adgang til rapporter, love og reguleringer, analyser, håndbøger, praktiske råd, interviews mv. - alt sammen målrettet den offentlige leders behov.

Netværk og seminarer
PRIMOs netværk og seminarer giver medlemmerne mulighed for at styrke deres individuelle ledelseskompetencer og få sparring på centrale fagområder. Medlemsaktiviteter spænder fra større konferencer til tematiserede seminarer og morgenmøder. Seminarerne er målrettede kommunale ledere og specialister, og dækker emner som juridiske risici, risikovurdering af bygge- og anlægsprojekter, finansiel risikoledelse, risikoledelse på sundhedsområdet, offentlig krisekommunikation mv.

Ønsker du flere informationer om medlemskab af PRIMO Danmark, kan du kontakte sekretaritet på admin@primodanmark.dk eller på 70 25 25 45.